Opravujem

PROFI AUDIO

 • CD prehrávače
 • Equalizéry
 • Mikrofóny
 • Mixpulty
 • Výkonové zosilňovače
 • Reprosústavy – aktívne / pasívne
 • Efektové procesory
 • Kompresory / limitéry
 • Gramofóny

100 VOLTOVÁ OZVUČOVACIA TECHNIKA

 • Rozhlasové ústredne
 • Reproduktory
 • Zosilňovače

HI-FI

 • Zosilňovače
 • Predzosilňovače
 • CD / DVD
 • HIFI veže
 • Recievery domáceho kina
 • Reprosústavy
 • Diaľkové ovládače

VINTAGE HI-FI

 • Kazetové magnetofóny /decky/
 • Zosilňovače
 • Recievery
 • CD prehrávače
 • Gramofóny

Neopravujem

 • Čokoľvek od Bang & Olufsen, Bose, a podobných „špecialít“
 • Boom Boxy – akékoľvek
 • Prenosné rádiomagnetofóny
 • Tunery – napr.slabý alebo žiaden príjem
 • Kotúčové magnetofóny
 • DAT magnetofóny
 • Soundbary -Bluetooth reproduktory
 • Sony Playstation
 • Zvukové PCI /USB karty
 • Streamery
 • Autorádiá
 • Nálezové stavy -z pivnice, kontajnera, od suseda atď.
 • Nostalgické a zdedené záležitosti -tz.niekde stáli mimo prevádzku 20 rokov…

Pokiaľ ste nenašli v ponuke Vami hľadaný typ prístroja,kontaktujte ma.

saservis@saservis.sk

Záruka
Na opravené zariadenia poskytujem 3 mesačnú záručnú dobu.
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia prístroja z opravy a predlžuje sa vždy o dobu, po ktorú bol prístroj opakovane v záručnej oprave. 
Každej zákazke je venovaná maximálna pozornosť a prístroj je po oprave vždy prekontrolovaný a preskúšaný. 
Záruka sa vzťahuje na prácu a materiál v rozsahu uvedenom na zákazkovom liste. Nevzťahuje sa na prípadné iné vady ktoré neboli predmetom opravy alebo sa vyskytli neskôr a neboli účtované.
Záruka zaniká uplynutím záručnej doby, ďalej v prípade cudzieho zásahu do prístroja (porušením plomby), poškodením prístroja vplyvom živelnej udalosti, poruchou v rozvodnej sieti a pod. 
Záruka sa vzťahuje len na nami prevedené opravy podľa dodacieho listu.

Ceny
Zákazník je dopredu upovedomení o predbežnej cene za opravu,spolu s poplatkom za diagnostiku ,skladovanie a manipuláciu ktorý zaplatí vopred.
Pokiaľ prvotne odhadovaná cena za opravu prekročí vopred dohodnutú sumu,servis telefonicky upovedomí zákazníka a následne dohodne novú cenu za opravu.
Ak sa zákazník rozhodne o neopravenie tovaru, servisu prináleži poplatok ktorý zaplatil vopred za diagnostiku,nevracia ho.
Ak je prístroj opravný od dohodnutej ceny sa odpočíta poplatok za diagnostiku.
Príklad:
Predbežná cena opravy 50€
Zaplatená diagnostika 10€
Doplatok pri prevzatí 40€

Nie som platca DPH.


Dodacie doby
Individuálne , cca do 1 týždňa a podľa predchádzajúcej osobnej, alebo telefonickej konzultácií. Pokiaľ sú náhradné diely skladom, je možná oprava aj do 24 hodín. 

Poplatok za uskladnenie
Je účtovaný prípade, pokiaľ si zákazník nevyzdvihne svoj prístroj z opravy v dohodnutom termíne, alebo po následnom telefonickom/mailovom upovedomení servisom do 30tich dní. Skladné účtujeme vo výške 1 € ) za každý deň. 
Po šiestich mesiacoch skladovania mám právo v zmysle Občianskeho zákonníka prístroj zlikvidovať alebo predať za cenu opravy bez nároku zákazníka na akékoľvek finančné odškodnenie.

Príjem/výdaj tovaru
Osobne, pre mimo miestnych zákazníkov možnosť zaslania komponentov na opravu formou kuriérnej služby UPS, DHL, EMS a pod. Taktiež opačný postup ku zákazníkovi podľa dohody. Cena prepravy nie je zahrnutá v cene opravy.
Upozornenie: Tovar musí byť riadne zabalený vzhľadom na možné poškodenie pri transporte!