Opravujem

PROFI AUDIO

 • CD prehrávače
 • Equalizéry
 • Mikrofóny
 • Mixpulty
 • Výkonové zosilňovače
 • Reprosústavy – aktívne / pasívne
 • Efektové procesory
 • Kompresory / limitéry
 • Gramofóny

100 VOLTOVÁ OZVUČOVACIA TECHNIKA

 • Rozhlasové ústredne
 • Reproduktory
 • Zosilňovače

HI-FI

 • Zosilňovače
 • Predzosilňovače
 • CD / DVD
 • HIFI veže
 • Recievery domáceho kina
 • Reprosústavy
 • Diaľkové ovládače

VINTAGE HI-FI

 • Kazetové magnetofóny /decky/
 • Zosilňovače
 • Recievery
 • CD prehrávače
 • Gramofóny

Záleží od typu, info pls. zaslať do mailu.

Neopravujem

 • Čokoľvek od Bang & Olufsen, Bose, a podobných „špecialít“
 • Boom Boxy – akékoľvek
 • Prenosné rádiomagnetofóny
 • Tunery – napr.slabý alebo žiaden príjem
 • Kotúčové magnetofóny
 • DAT magnetofóny
 • Soundbary -Bluetooth reproduktory
 • Sony Playstation
 • Zvukové PCI /USB karty
 • Streamery
 • Autorádiá
 • Nálezové stavy -z pivnice, kontajnera, od suseda atď.
 • Nostalgické a zdedené záležitosti -tz.niekde stáli mimo prevádzku 20 rokov…

Pokiaľ ste nenašli v ponuke Vami hľadaný typ prístroja,kontaktujte ma.

saservis@saservis.sk

Záruka
Na opravené zariadenia poskytujem 3 mesačnú záručnú dobu.
Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia prístroja z opravy a predlžuje sa vždy o dobu, po ktorú bol prístroj opakovane v záručnej oprave. 
Každej zákazke je venovaná maximálna pozornosť, každý prístroj je po oprave premeraný a prekontrolovaný, a dlhodobejšie preskúšaný. Pri staršej technike hlavne VINTAGE, musíte vziať do úvahy jej vek a opotrebovanie, preto sa môžu závady opakovať, nielen v opravovanej časti.
Záruka sa vzťahuje na prácu a materiál v rozsahu uvedenom na zákazkovom liste. Nevzťahuje sa na prípadné iné vady ktoré neboli predmetom opravy alebo sa vyskytli neskôr a neboli účtované.
Záruka zaniká uplynutím záručnej doby, ďalej v prípade cudzieho zásahu do prístroja (porušením plomby), poškodením prístroja vplyvom živelnej udalosti, poruchou v rozvodnej sieti a pod. 
Záruka sa vzťahuje len na prevedené opravy a materiál podľa dodacieho listu.

Ceny
Zákazník je dopredu upovedomení o predbežnej cene za opravu,spolu s poplatkom za diagnostiku ,skladovanie a manipuláciu ktorý zaplatí vopred.
Pokiaľ prvotne odhadovaná cena za opravu prekročí vopred dohodnutú sumu,servis telefonicky upovedomí zákazníka a následne dohodne novú cenu za opravu.
Ak sa zákazník rozhodne o neopravenie tovaru, servisu prináleži poplatok ktorý zaplatil vopred za diagnostiku,nevracia ho.
Ak je prístroj opravný od dohodnutej ceny sa odpočíta poplatok za diagnostiku.
Príklad:
Predbežná cena opravy 100€
Zaplatená diagnostika 15€
Doplatok pri prevzatí 85€

Nie som platca DPH.


Dodacie doby
Individuálne , cca. 1-3 týždne a podľa predchádzajúcej osobnej, alebo telefonickej konzultácií. Záleží od zložitosti, pôvodného stavu, dostupnosti náhradných dielov a podobne.

Poplatok za uskladnenie
Je účtovaný prípade, pokiaľ si zákazník nevyzdvihne svoj prístroj z opravy v dohodnutom termíne, alebo po následnom telefonickom/mailovom upovedomení servisom do 30tich dní. Skladné účtujeme vo výške 1 € ) za každý deň. 
Po šiestich mesiacoch skladovania mám právo v zmysle Občianskeho zákonníka prístroj zlikvidovať alebo predať za cenu opravy bez nároku zákazníka na akékoľvek finančné odškodnenie.

Príjem/výdaj tovaru
Osobne, pre mimo miestnych zákazníkov možnosť zaslania komponentov na opravu formou kuriérnej služby UPS, DHL, EMS a pod. Taktiež opačný postup ku zákazníkovi podľa dohody. Cena prepravy nie je zahrnutá v cene opravy.
Upozornenie: Tovar musí byť riadne zabalený vzhľadom na možné poškodenie pri transporte!

Vyhradzujem si právo odmietnuť zákazku, ktorá napr. vykazuje neodborné zásahy, iné poškodenie, je veľmi stará, alebo inak komplikovaná na opravu.