Audio modifikácie

Význam a zmysel.
Cítite to…už to nie je ten správny Hi-Fi „kaliber“.
Moje stroje… ach, tie som kupoval, keď som…
Nedalo by sa… z toho dostať viac?

Ponúkam vám slušné, až špičkové výsledky z vašich strojov.
Vdýchnutie nového života, noblesy, a elegancie.

Čo môžem čakať po zvukovej stránke?

Zlepšenie neutrality, rýchlosti a vyvážením celého zvukového spektra.
Presnejším zobrazením priestorovej informácie, ako pravo – ľavej, tak aj predo – zadnej.
Hlbšie a konkrétnejšie hlboké tóny, prirodzenejšie stredy, a čistejšie, neagresívne a „ neucinkané“ výšky.
Zvýši sa suverenita, akustické nástroje v nahrávke budú zbavené syntetického sfarbenia.
Objavia sa nové, doposiaľ nepoznané nuanse v hudbe, nie však na úkor odpútania sa od hudobného diela.

Ako ?

Úprava napájacích častí, výkonových, aj nízko výkonových.
Optimalizácia signálových ciest (impedančné a frekvenčné pomery, linearizácia jednotlivých častí a stupňov, zlepšenie odstupu od rušivých zložiek).
Kompenzácie na základe merania, stability, skreslenia a FFT.
Výmena operačných zosilňovačov.
Podľa požiadaviek výmena vstupných/výstupných konektorov a reproterminálov, aj sieťových konektorov a káblov- veľmi záleží od modelu. Jednoducho, niekde sa to dá, inde nie…
Výmena CLOCK, napr. v CD/ DVD prehrávačoch.
Aplikácia špecifických súčiastok/ prvkov.
To znamená, použite súčiastok/komponentov, ktoré spĺňajú mnou overené požiadavky, spoločne s meraniami klasickou analógovou, aj digitálnou technikou.

Z vašich súčasných mašín.
Zvuk, špičkovej audio aparatúry.
U vás doma.

Upozorňujem, modifikácie sa netýkajú len výmeny starých elektrolytických a iných kondenzátorov, konektorov, kabeláže a podobne.

ĎALŠIE INFO

error: Content is protected !!