Modifikácie reprosústav

Posledná časť Vášho zvukového reťazca spolu s posluchovým priestorom…
Tá najdôležitejšia.
Symbióza medzi elektrickým signálom a umeleckým dojmom…

Ale nie vždy je tomu tak.

Modifikáciami reproduktorových sústav je možné odstrániť nedostatky ktoré sa pripisujú rozličným faktorom spravidla opomínajúc podstatu a vlastnosti samotných sústav.


Typické príklady:
Nekonečné „laborovanie“ s káblami.
Jednoznačne ústi do slepej uličky a berie čas nejednému audiofilovi. 
Káble síce fungujú, základná charakteristika zvuku sa iba čiastočne zmení /prečo by sa aj mala ?/ a problém ostáva nevyriešený.


Rozumie si/ nerozumie si s daným zosilňovačom.
Je samozrejmé že určitá kombinácia zosilňovač/ reprosústava nemusí subjektívne priniesť očakávané výsledky.
Po mojich skúsenostiach však môžem skonštatovať že 90%  výsledného zvuku je príčina nespokojnosti práve v reproduktoroch ako aj v ich umiestnení v posluchovom mieste.
90% versus 10% .

Úpravy sa zakladajú na akustickom meraní reprosústav, žiadne „laborovanie“ alebo „nastavovanie“.
Racionálny a komplexný  pohľad na problematiku.
Spolu s posluchovými testami.