Modifikácie reprosústav

Posledná, a tá najdôležitejšia časť zvukového reťazca spolu s posluchovým priestorom…
Symbióza medzi elektrickým signálom, jeho transformáciou na membrány reproduktorov a výsledným dojmom…

Modifikáciami reproduktorových sústav je možné odstrániť nedostatky, najmä vo frekvenčnej charakteristike, ktoré sa hlavne pripisujú rozličným iným, spravidla „pseudo“ faktorom, opomínajúc podstatu a účel reprosústav.

Nižšie uvádzam typické príklady, maximálne 10% zmena.

Nekonečné „laborovanie“ s káblami.
Jednoznačne ústi do slepej uličky a berie čas a peniaze.
Káble síce fungujú, základná charakteristika zvuku sa iba čiastočne zmení (prečo by sa aj mala ?) a problém ostáva nevyriešený.

Rozumie si/ nerozumie si s daným zosilňovačom.
Je samozrejmé, že určitá kombinácia zosilňovač/reprosústava nemusí subjektívne priniesť očakávané výsledky.

Kvalita súčiastok vo frekvenčnej výhybke.
V
eľmi zjednodušene, pokiaľ ja napr. zdvih v určitom pásme, čo je skoro pravidlom, žiaden „exotický“ a patrične drahý kondenzátor či cievka, neovplyvní frekvenčnú charakteristiku.
Takisto výmena kabeláže alebo „presun“ výhybky mimo reprosústavy.
Je síce možné (hlavne očakávané), že po výmene to bude „hrať“ o čosi inak, problém však ostáva ten istý. Zdvih, prevýšenie ostáva.
Samozrejme, v starších reprosústavách, hlavne Vintage, je potrebné vymeniť staré súčiastky za novšie, spĺňajúce deklarované parametre.

Z vlastných skúseností viem, že 90%  výsledného zvuku ovplyvňuje kvalita /vyrovnanosť/ reproduktorov a ich umiestnenie v posluchovom mieste.
90% verzus 10% .

Úpravy spočívajú v akustickom meraní reprosústav, návrhu riešenia, simulácie, úprav a konečných posluchových testoch.

Používaná meracia technika:
Bayerdynamic MM1,
Tascam US-144Mk II,
DSP Behringer DCX 2496,
Velleman HPG-1,
LM 3886,
LSP CAD, ARTA.error: Content is protected !!