Staré stroje / Vintage HiFi

Audiofilmi stále vyhľadávané. Majú pevné miesto v ich srdciach.


Kazetové magnetofóny,zosilňovače,recievery, cd prehrávače.

Čas si však vyžiada svoju daň,chrastiace potenciometre,prepínače vstupov,preskakujúce CD…

Poviete si,má vôbec zmysel investovať do opravy alebo upgradu?

Takéto otázky trápia nielen Vás.


Staré stroje majú dušu, osobitý šarm a jedinečnú krásu audio techniky…

…Neopakovateľnú…

Pre Vinatge audio/staré stroje poskytujem:

 • Servis a opravy.
 • Modifikácie/ tuning.
 • Vyčistenie a nastavenie.
 • Výmena zastaralých repro konektorov za nové skrutkovacie.
 • Výmena pôvodnej sieťovej šnúry za euro sieťový konektor.
 • Možnosť náhrady sieťovej šnúry za kvalitnejší tienený sieťový kábel.
 • Výmena zastaralých operačných zosilňovačov v nedostupných púzdrach za novšie, kvalitnejšie typy.

Opravujem:

 • Zosilňovače,
 • AV Recievery,
 • Tape decky,
 • Gramofóny,
 • Equalizéry,
 • CD prehrávače,
 • a iné zariadenia, podľa možnosti..

Alternatívy.

 1. Základná oprava a servis – znamená odstránenie zistených porúch, podľa možnosti
  (záleží od aktuálneho stavu), uvedenie do bežného prevádzkového stavu. Vymenenie len najnutnejších chybných vecí, vyčistenie a podobne.
  Jednoducho, po oprave funkčné.
 2. Bod č. 1 + komplexná diagnostika, zhodnotenie a „upgrade“ celkového stroja.
  Výmena a náhrada kritických častí, vzhľadom na zvuk.
  Príklad: tranzistory, operačné zosilňovače, kondenzátory, diódy, úpravy v signálových a napájacích častiach a iné.
  Poradím, usmerním a zvážim čo má a nemá zmysel.

Pozrite tiež HI-FI & HIGHEND

error: Content is protected !!