SHERWOOD AI-1110

Zaujímavý stroj. Na prvý pohľad klasický „retro“ vzhľad.

Zvukovo trocha nevýrazný, spomalenejší, na druhej strane muzikálny.

Zvuková časť  /postrehy majiteľa/

Po úpravách, ukľudnený a prekreslený, jednoznačne cítiť hlbšie a pevnejšie basy, prečistené stredy a konkrétne a nezrnité výšky. Farby stredov sú vynikajúce.Žiadny stres,nervozita veľmi pohodový ale zároveň razantný a transparentný.

error: Content is protected !!