MARANTZ ST 57

Zvuková časť  /postrehy majiteľa/


Tuner ST 57 mal najväčšie slabiny pre mňa v rečovom pásme, ako aj na basoch. Ako keby som počúval „rozhlas po drôte“.

Zmena nastala v celom spektre, na oboch koncoch pásma ako aj na stredoch.
Výsledok:

Teraz je bez problémov počuť kompresie vysielaného signálu, „vytočené“ korekcie na mikrofónoch rozhlasových speakerov, zaujímavé je aj počúvať rozdiely vo vysielaných tituloch, kde ani jeden nehrá tak, ako ten druhý.
Podmienkou je však dostatočne kvalitný vysokofrekvenčný príjem /anténa/ a vlastná kvalita vysielaného signálu.

error: Content is protected !!