MARANTZ CD 63 SE

Zvuková časť  /postrehy majiteľa/


CD prehrávač po tuningu získal na dynamike, evidentne sa rozšíril priestor, hlavne predo-zadný, ukľudnil sa, vytratili sa sykavky na hornom konci pri speve a reči.
Basy idú hlbšie, sú konkrétne a pevné.
Čo je podstatné pre mňa, aj po tuningu si zachoval svoj „Marantzovský“ muzikálny charakter.

error: Content is protected !!