LEM HP 200A

Zvuková časť /postrehy majiteľa/

Reprobedne po úprave hrajú mäkšie v oblasti stredov /predtým boli hodne tvrdé/, pričom zrozumiteľnosť a čitateľnosť stredov ostala vynikajúca, taktiež sa rozšírilo spodne pásmo. Po úprave krivky v rozmedzi 7 – 12 kHz, kde sa dá prepínať medzi starým a novým nastavením, je možnosť vybrať si bud ostrejší zvuk na výškach alebo rovný, čo výrazne pomôže, pri problémoch v akusticky nevhodných miestnostiach a sálach.

Reprobedne  po úprave hrajú oveľa vyrovnanejšie v celom pásme, to znamená, že pri live ozvučovaní poskytujú skutočný a neskreslený zvuk, čo výrazne uľahčuje prácu.

error: Content is protected !!