MARANTZ PM 66 SE

Zvuková časť  /Postehy majiteľa/


Tento zosilňovač bol pred úpravami síce počúvateľný, kľudný a neunavujúci, na druhej strane málo dynamický, pre mňa s nedostatočne údernými basmi.
Transparentnosť sa po úpravách dramaticky zvýšila, rýchlosť a vzdušnosť dostala „zelenú“.
Hlboké tóny sú konkrétne, pevné a s dostatočným objemom.
Markantný je posuv vpred, čo sa týka podania priestoru. Ten je ďaleko exaktnejší, lepšie definovaný, ako do hĺbky, tak do šírky.
Akustické nástroje už netrpia cudzím sfarbením tak, ako to bolo pred tým.

error: Content is protected !!