Luxman L-410

Po dobrých skúsenostiach s opravou a následnou renováciou zosilňovača Yamaha DSP-A1 som zveril do rúk p. Janečka aj zosilňovač LUXMAN L-410.

Tomuto, skoro štyridsať ročnému, zosilňovaču evidentne odchádzali sily ( vypadávanie pravého kanála, plochý nevýrazný zvuk, škŕkajúce ovládače hlasitosti a tónov a prepínača vstupov atď.).

Dohodli sme sa na kompletnom prečistení, odstránení studených spojov, výmene všetkých časom opotrebovaných súčiastok a na prerobení zosilňovača na typ L-430 (o stupeň vyšší), čo umožnili totožné plošné dosky.

Ako bonus pribudli nové, podstatne kvalitnejšie repro terminály a prerobenie napájacieho kábla z pevného na odpojiteľný.

Po zapojení zosilňovača do aparatúry boli hneď pri prvom počúvaní zreteľné výrazné zlepšenia.

Výborný pravo – ľavý priestor s jednoznačne lokalizovanými nástrojmi. Zvuk získal na čistote a dynamike a plnosti. Basy sa stali pekne ohraničené, nezliate.

Výstupné repro terminály umožňujú zapojenie cez banániky, vidličky alebo priamo káblom aj hrubšieho prierezu. Zásuvka na odpojiteľný napájací kábel je veľmi praktická pri zapájaní/odpájaní prístroja od siete. Obe mi zľahčili manipuláciu s prístrojom.

S renováciou zosilňovača Luxman L – 410 som plne spokojný.

error: Content is protected !!